ดูเหมือนว่า Google ได้ช่วย NSA แต่นั่นอาจเป็นสิ่งที่ดี - โทรศัพท์มือถือ - 2019

Anonim

เมื่อปีที่แล้วเอกสารลับสุดยอดที่รั่วไหลออกมาเปิดเผยว่าโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของ NSA เรียกว่า PRISM ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัท ด้านเทคโนโลยีต่างพยายามที่จะแยกตัวออกจากกิจกรรมของเอ็นเอสเอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Google โดยระบุว่าเหตุผลที่ NSA ร่วมมือกับ NSA ก็คือเพราะถูกสั่งให้ทำเช่นนั้นผ่านคำสั่งศาลลับ อย่างไรก็ตามเอกสารอีเมลที่ได้รับจาก Al Jazeera แสดงให้เห็นว่ามีการพูดคุยลับๆระหว่าง NSA กับ Google

เอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้อำนวยการ NSA Keith Alexander ได้เชิญ CEO Schmidt ของ Google เข้าร่วมการบรรยายสรุปเรื่อง "threat threating" เพื่อหารือประเด็นด้านความปลอดภัย อีเมลนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าในขณะที่ Google, Apple, Microsoft และ บริษัท อื่น ๆ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยหลักแล้ว บริษัท ด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น Dell, HP และ Intel จะทำงานร่วมกับ NSA เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยให้กับแพลตฟอร์มองค์กร

แม้ว่าอีเมลจะเปิดเผยว่ามีการเจรจาระหว่างสอง บริษัท ที่ Google ไม่เคยเปิดเผยโปรดจำไว้ว่า บริษัท ต่างๆถูกกฎหมายห้ามเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ NSA ถามถึง ไม่ว่าในกรณีใดอีเมลจะยืนยันเพียงอย่างเดียวว่า Google ไม่ใช่เพียงคนเดียวในการรักษาบทสนทนาไว้กับรัฐบาลสหรัฐฯ แต่การกำหนดขนาดของ บริษัท ก็ใกล้เคียงกับที่เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้น มีหลายวิธีที่ Google สามารถช่วย NSA ให้ปลอดภัยเมื่อกล่าวถึงความปลอดภัย แม้ว่าจะมีความกังวลว่า NSA ใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก Google และ บริษัท อื่น ๆ แต่เอกสารเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Google ในการกระทำผิดใด ๆ