บันทึก FM ออนไลน์กับเพลง FM ทันที - TECHCRUNCH - โทรศัพท์มือถือ - 2019

Anonim

Instant FM Music เป็นไดรฟ์ USB ที่สามารถบันทึกเพลงจากสถานี FM และเว็บเพื่อให้คุณสามารถระบุเพลงและเล่นเพลงในเครื่องเล่น MP3 หรือพีซีได้ในภายหลัง ใช้ซอฟต์แวร์ Snaptune One เพื่อระบุเพลงและสามารถแสดงข้อความวิทยุได้ ฉันมีเงื่อนงำไม่ดีว่างานนี้ แต่อย่างน้อยก็ดูเหมือนสนุก อย่างจริงจังดูว่าหญิงสาวที่มีความสนุกสนานมีอยู่ในภาพ เธอรู้ดีว่าการบันทึก FM เป็นแบบสะโพกและตอนนี้

บันทึกรายการวิทยุเพลงด้วย Instant FM Music (Gadgetizer ผ่าน I4U)