SANTA ROSA เพื่อรับดีวีดี HD, เล่น BLU-RAY - TECHCRUNCH - โทรศัพท์มือถือ - 2019

Anonim

ตามที่โฆษกกราฟิกของ Intel Mike Choi กล่าวว่าอินเทลจะเริ่มใช้เครื่องถอดรหัส HD DVD และ Blu-ray ของ บริษัท อื่นใน Santa Rosa รุ่นบางรุ่น การใช้เครื่องถอดรหัสแยกต่างหากจะช่วยให้เครื่องที่มีกราฟิกที่มีราคาถูกกว่าสามารถเล่นสื่อความละเอียดสูงได้ในขณะที่อินเตอร์เฟส Aero ของ Vista จะทำงานได้อย่างราบรื่นและลดค่าใช้จ่าย นี้หวังจะให้ผู้บริโภคมากขึ้นนำรูปแบบในขณะที่อาจทำให้สงครามน่ารำคาญมากขึ้น ยิ่งใหญ่

ข่าวค่อนข้างแปลกใจเมื่อพิจารณาจาก Microsoft จะไม่สนับสนุนรูปแบบแสงอีก

HD DVD และ Blu-ray มาถึง Santa Rosa IGP (Arstechnica)